Airocide

Opracowana przez NASA technologia biokonwersji przekształca szkodliwą pleśń, mikroorganizmy, groźne patogeny, lotne związki organiczne oraz gazy pochodzenia biologicznego w nieszkodliwą parę wodną , przy tym nie wytwarzając ozonu ani innych szkodliwych produktów ubocznych. Ekologiczne, energooszczędne, oczyszczane powietrze jest w 99.999% wolne od patogenów po pierwszym przepływie przez urządzenie. Zatwierdzony przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA), AiroCide to produkt, który załatwia problem.

Zapraszamy na stronę poświęconą temu produktowi NasaAir.pl


AiroCide jest technologią bezfiltrową i zawiera w sobie foto-katalityczny reaktor, dzięki temu zabija bakterie, pleśń/grzyby, wirusy, alergeny, lotne związki organiczne (VOC) i mykotoksyny z powietrza, których żadne filtry nie są w stanie wyłapać. Dodatkową korzyścią jest to, że nie trzeba regularnie wymieniać filtrów jak w niektórych technologiach.

AiroCide jest całkowicie ekologiczny - technologia utleniania lotnych związków organicznych jest certyfikowana i nie wytwarza szkodliwego ozonu jako produktu ubocznego.

AiroCide utlenia lotne związki organiczne tym samym usuwając szkodliwe gazy i przykre zapachy pochodzenia organicznego.

AiroCide to całkowicie bezpieczna i efektywna technologia. Urządzenie zostało zakwalifikowane przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) jako urządzenie medyczne klasy II

AiroCide jest energooszczędny, ma niski koszt eksploatacji, pobiera mniej energii niż trzy 100 W żarówki.

pixel