Zestawy do blokowania i testowania kanałów

Korki do blokowania instalacji oraz korki przepływowe do rur przydatne przy pracach związanych z czyszczeniem, inspekcją, testowaniem, zatykaniem, konserwacją oraz naprawami kanałów i rurociągów. Pneumatyczne zamknięcia są wykorzystywane w pracach inżynieryjnych, budownictwie, ratownictwie oraz usługach komunalnych, szczególnie przy blokowaniu napływu ścieków oraz przy wykonywaniu prób szczelności (testów rurociągów zgodnie z EN1610) za pomocą sprężonego powietrza lub wody pod ciśnieniem. Korki do rur znane też jako poduszki zamykające lub uszczelniające mogą być szeroko wykorzystywane przez m. in.:

 • Firmy ogólnobudowlane.
 • Zakłady robót inżynieryjnych.
 • Spółki komunalne.
 • Systemy ratownictwa oraz straże pożarne.
 • Przedsiębiorstwa budownictwa i eksploatacji dróg.
 • Firmy eksploatujące instalacje wodociągowe i kanalizacyjne.
 • Przemysł ciężki, chemiczny, energetykę, gazownictwo, rafinerie.

Korki pneumatyczne do zamykania a także uszczelniania kanałów charakteryzują się m. in.:

 • zastosowaniem – np.: korki blokujące przepływ, korki przepływowe (korki z bypassem),
 • kształtem budowy – np.: walcowe, stożkowe, poduszki (do używania w różnych profilach rur),
 • blokowanym medium – np.: korki standardowe, korki odporne chemicznie oraz odporne na wysoką temperaturę medium,
 • długością – np.: korki standardowe, korki tzw. krótkie (łatwiej wprowadzane do kanału),
 • ciśnieniem zasilania – np.: 1.5 bar , 2.5 bar, 6 bar a nawet 12 bar, parametr ten ma istotny wpływ na tzw. - ciśnienie wsteczne powodowane przez medium w blokowanej instalacji rurowej.

W ofercie występują m. in. następujące korki pneumatyczne do kanałów:

 • wielowymiarowe blokujące oraz przepływowe 1.5 bar - średnice aż do 2000 mm
 • wielowymiarowe blokujące oraz przepływowe 2.5 bar - średnice aż do 1200 mm
 • wielowymiarowe tzw. krótkie, blokujące oraz przepływowe 2.5 bar - średnice aż do 400 mm
 • jednowymiarowe blokujące oraz przepływowe 2.5 bar - średnice aż do 1000 mm
 • wielowymiarowe, stożkowe, blokujące oraz przepływowe 1.0 bar, do zastosowania w różnych nieregularnych profilach kanałów - średnice aż do 3600 mm
 • wielowymiarowe przepływowe 1.5 bar z metalowym rdzeniem oraz dużym bypassem - średnice aż do 1200 mm
 • wielowymiarowe blokujące 6 bar - średnice aż do 1000 mm
 • jednowymiarowe blokujące 12 bar - średnice aż do 800 mm
 • jednowymiarowe, przepływowe 6 bar z metalowym rdzeniem - średnice aż do 1000 mm
 • wielowymiarowe pakery do napraw punktowych, z bypassem i kółkami - średnice aż do 800 mm
 • wielowymiarowe pakery do napraw punktowych np. przyłączy - średnice aż do 600 mm
 • wielowymiarowe elastyczne pakery do napraw punktowych np. kolan - średnice aż do 250 mm
 • mechaniczne jednowymiarowe korki blokujące oraz przepływowe
 • jednowymiarowe przyrządy 2.5 bar do testowania połączeń - średnice aż do 3000 mm
 • korki 1.5 bar z metalowym rdzeniem do sprawdzania studzienek - średnice aż do 1050 mm
 • wielowymiarowe blokujące oraz przepływowe 1.5 bar o kształcie jajowym - średnice aż do 900 mm
 • pneumatyczne poduszki podnoszące używane m.in. w ratownictwie
 • gumowe zawory zwrotne typu „kaczy dziób” - zabezpieczające cofaniu do instalacji
Zestaw do blokowania i testowania kanałów
pixel