Ochrona i zabezpieczenia zbiorników

Przerywacze płomieni i detonacji

Przeznaczone by powstrzymać rozprzestrzenianie płomieni (detonacji) w systemach instalacji gazowych i by chronić niskociśnieniowe zbiorniki, zawierające palne ciecze.

Przerywacze płomienia chronią ciecze o niskim punkcie zapłonu, przed powodowanych zewnętrznie źródeł ciepła i zapłonu. To zapewnia wzrost ochrony pożarowej i bezpieczeństwo.

Przerywacz płomienia zbudowany jest z materiałów odpornych całkowicie na korozję.

    Podstawowe cechy przerywaczy (Flame arresters ; flame detonation arresters):
  • wielkość: od 2” do 60”;
  • dostępne wykonania ze: stali nierdzewnej, stali węglowej, aluminium (typ 356) i innych;
  • dostępne z przyłączami kołnierzowymi i między - kołnierzowymi;
  • unikalna konfiguracja gniazd dla najwyższej ochrony;
  • wyjątkowa konstrukcja elementu powstrzymującego płomienie, detonację.

Zawory oddechowe, w tym zawory oddechowe kontrolowane pilotem

Zawory oddechowe są urządzeniami bezpieczeństwa instalowanymi na krućcach na szczytach zbiorników bezciśnieniowych (o ciśnieniu atmosferycznym). Pierwotnym ich zadaniem jest ochrona przed eksplozją oraz implozją zbiorników. Bez tych zaworów zbiorniki bezciśnieniowe ulegałyby rozerwaniu pod wpływem wzrostu ciśnienia spowodowanego tłoczeniem cieczy do zbiornika, lub ciśnienia będącego wynikiem warunków atmosferycznych (temperatur dnia i nocy).

Implozje, lub upadki zbiorników, zdarzają się podczas wypompowywania cieczy ze zbiornika, bądź zmian temperaturowych (dnia i nocy). Wraz z obniżaniem się poziomu cieczy w zbiorniku, zmniejsza się przestrzeń ciśnienia negatywnego (vacuum) do wartości poniżej ciśnienia atmosferycznego. Warunki ciśnienia negatywnego (vacuum) wymagają kontroli – to jest zezwolenia na napływ powietrza atmosferycznego do zbiornika. By ująć to najkrócej, zbiornik musi „oddychać” - by uniknąć eksplozji lub implozji – dlatego też, ta rodzina zaworów bezpieczeństwa, nosi nazwę zaworów oddechowych.

Gazowa poduszka powietrzna - Blanketing

Regulator gazu zapewnia utrzymanie stałego ciśnienia, w przestrzeni oparów zbiorników. Podczas usuwania cieczy ze zbiornika, lub gdy obniża się temperatura, możliwe jest pojawienie się ciśnienia negatywnego (vacuum). Regulator gazu, gaz służący za „poduszkę” jest dostarczany by zapobiec powstawaniu ciśnienia negatywnego i do zachowania wymaganej ochrony poduszką gazową. Oprócz zapobiegania przedostawania się powietrza i wilgoci do zbiornika, ciśnienie gazu „poduszki” (nawet 1/2” słupa wody), redukuje parowanie składowanego w zbiorniku produktu do minimum. W rezultacie, nie tylko produkt jest chroniony, lecz także znacząco spada emisja. Te korzyści są dodatkiem do ochrony pożarowej, która jest całkowicie zapewniana.

Zawór oddechowy
pixel